Vierivoima

Vie kuntasi kohti hiilineutraalia huomista

SKARTA VIERIVOIMA TUO KUNTAASI

 1. Myönteistä virettä ja uutta elinvoimaa
 2. Työpaikkoja rakentamiseen ja ylläpitoon
 3. Edullista energiaa ja kilpailuetua paikallisille yrityksille
 4. Lisää paikallista osaamista ja kysyntää
 5. Merkittävät kiinteistöverotulot
 6. Imagohyödyn hiilineutraalista energiantuotannosta

Mitä Vierivoima tarkoittaa?

Vierivoima tarkoittaa lähellä, ihan vieressä tuotettua, hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä lähiseudun toimijoiden käyttöön. Paikallisen älyverkon kautta jaeltavasta energiasta ei makseta kalliita siirtomaksuja. Vierivoima voi olla esimerkiksi tuulivoimaa tai aurinkovoimaa – joka tapauksessa se on aina mahdollisimman hiilineutraalia.

 

Miksi kannattaa toimia nyt?

EU haluaa vähentää päästöjä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta yli 50 prosenttiin 2020-luvulla.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuus nopeasti sen jälkeen. Hallitus haluaa nopeuttaa päästövähennyksiä mm. kasvattamalla tuulivoiman osuutta Suomen energiantuotannosta.

EU:n Suomelle myöntämästä 2,9 miljardin euron tukipaketista ollaan ohjaamassa 822 miljoonaa vihreään siirtymään, joka tarkoittaa käytännössä tuuli- ja aurinkovoiman sekä vedyn kaltaisia ympäristöystävällisiä teknologioita.


Paikallinen tuuli- ja aurinkovoima
Energian varastointi
Älyverkko
Valtakunnan verkko
Kunta, teollisuus, kaukolämpö

Miksi älyverkko?

Älyverkko mahdollistaa esimerkiksi tuulisena ajanjaksona ylimääräisen energian myymisen valtakunnan verkkoon. Toisaalta sen ansiosta tuulettomana aikana valtakunnan verkosta voi ostaa energiaa.

ico_verkkoPerinteinen verkko


 • Keskitetty energiantuotanto
 • Keskitetty sähkönsiirtoverkko
 • Kuluttajat voivat vain ostaa energiaa

ico_alyverkkoÄlyverkko


 • Hajautettu energiantuotanto
 • Kevyt sähkönsiirtoverkko
 • Paikallisten tuottajien ja kuluttajien mahdollista myydä verkkoon esimerkiksi aurinkosähköä

Ota yhteyttä

tuominen
saarelainen-1